Фінансове управління Березанської міської ради

Наша адреса: вул. Набережна, 4, м. Березань, Київська область, 07540

Телефон: (04576) 63696 

Е-mail: mfuberezan@ukr.net


Графік роботи фінансового управління виконавчого комітету

Березанської міської ради

Понеділок–четвер: 08:00–17:00

П’ятниця: 08:00–15:45

Обідня перерва: 12:00–12:45

Вихідні дні: субота, неділя

 

Графік

особистого прийому громадян посадовими особами

фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради

 


ПІБ

Посада

Дні прийому

Години прийому

Пікало Наталія Василівна

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу

понеділок

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

середа

9:00-15:00

Матвієнко Валентина Миколаївна

Начальник управління

п"ятниця

9:00-15:00

Історія фінансового управління

     Згідно рішення першої сесії народних депутатів ХХІІ скликання № ІІ-01-22 від 26.07.1994 року в зв’язку з присвоєнням місту Березань статусу міста обласного підпорядкування утворено в місті Березань Фінансовий відділ Березанської міської ради.

   Створений фінансовий відділ з 1994 року очолювала Бурдун Валентина Михайлівна.

     В грудні 2000 році згідно рішення сесії Березанської міської ради № 215-16-ХХІІІ від 22.12.2000 року Фінансовий відділ Березанської міської ради було реорганізовано та перейменовано на Фінансове управління Березанської міської ради

     З 2007 року керівником була Купрієнко Валентина Володимирівна.

     З 2009 року керівником була Бабич Наталія Дмитрівна.

     З грудня 2014 керівник фінансового управління Матвієнко Валентина Миколаївна

   В лютому 2016 року згідно рішення сесії № 54-06-VІІ від 26.01.2016 року Фінансове управління Березанської міської ради було перейменовано в Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради.

    У штаті фінансового управління працює 7 осіб.

 

Завдання фінансового управління

1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету;

5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту місцевого бюджету міста;

6. Організовує роботу, пов'язану із складанням проекту місцевого бюджету міста,задорученнямкерівництва виконавчого комітету визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради матеріалів для підготовки проекту місцевого бюджету; складає проект місцевого бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву виконавчого комітету;

7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8.Здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

9. Організовує виконання місцевого бюджету, а також разом з органом державної податкової служби, відділенням Державного казначейства, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету забезпечує надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у

межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету з обласним бюджетом;

12. Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

14. Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані відділенням Державного казначейства;

15. Інформує керівництво виконавчого комітету міської ради про стан виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальні звіти про виконання місцевого бюджету;

16. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

17. Проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету;

19. Бере участь у розробленні пропозицій зудосконалення структури виконавчих органів ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності, фонду оплати праці, витрат на утримання працівників апарату органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

20. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

21. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

22. Готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету;

23. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

 




МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ м. БЕРЕЗАНЬ

07540 м. Березань, вул. Набережна, 4 Телефон(факс) 6-30-83, 6-36-96, 6-18-04

Н А К А З

" 08 ” вересня 2016 м. Березань № 80

Щодо проведення перевірки відповідно

до Закону України «Про очищення влади»

 

Відповідно до Закону України від 16 вересня 2014 року

No1682-VII «Про очищення влади», п.47 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року No563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами,внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року No 167) (далі-Порядок) та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» ( далі-План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 No1025-р, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження міського голови від 29 серпня 2016 року « 202-К «Про проведення перевірки відповідно до Закону України

«Про очищення влади»

НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення

влади», щодо посадових осіб фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради згідно з додатком 1, у межах

Плану затвердженого Кабінетом Міністрів України, з серпня 2016 року

по грудень 2016 року визначивши днем початку проведення перевірки 08

вересня 2016 року.

2. Забезпечити оприлюднення цього наказу та відповідної інформації на

офіційному веб-сайті Березанської міської ради.

3. Визначити головного спеціаліста бюджетного сектору Іваху Олену Вікторівну відповідальною за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно працівників управління (додаток 1).

4. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка (додаток 1), у десятиденний термін з дня початку проведення перевірки подати

власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не

застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1

Закону України « Про очищення влади».

5. Головному спеціалісту бюджетного сектору Івахі О.В. довести цей наказ до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник

фінансового управління

                                                                                            В.М.Матвієнко

 


Додаток 1

до наказу фінансового управління

№80 від 08.09.2016


Список працівників фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради,

стосовно яких проводиться перевірка, передбачена ЗУ «Про очищення влади»

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

1.

Пікало Н.В.

Заступник начальника – начальник бюджетного сектору

2.

Павловська Г.П.

Начальник сектору планування і доходів

3.

Соха О.В.

Головний спеціаліст сектору планування і доходів

4.

Микитенко О.В.

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності

5.

Ткаченко О.В.

Начальник сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

6.

Іваха О.В.

Головний спеціаліст бюджетного сектору

7.

Хатян А.А.

Начальник сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

8.

Авраменко І.А.

Головний спеціаліст бюджетного сектору

 

Декларації працівників:


Авраменко І. А [720,58 Kb] (завантажень: 0)

Іваха І. В [398,6 Kb] (завантажень: 4)

Микитенко О. В [715,1 Kb] (завантажень: 3)

Павловська Г. П [637,22 Kb] (завантажень: 4)

Пікало Н. В [625,67 Kb] (завантажень: 8)

Соха О. В [640,44 Kb] (завантажень: 4)

Ткаченко О. В [639,09 Kb] (завантажень: 1)

Хатян А. А [671,83 Kb] (завантажень: 1)

Палінко І.О. [78 Kb] (завантажень: 3)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

     07.10.2016 року фінансовим управлінням виконавчого комітету Березанської міської ради проводились заходи щодо наповнення дохідної частини місцевого бюджету з метою своєчасності фінансування першочергових витрат .

     В першу чергу, це співпраця з податковими органами з метою виявлення додаткових резервів наповнення дохідної частини, робота з підприємствами -боржниками та фізичними особами щодо сплати боргів по земельному податку, орендній платі, акцизному податку.

    Проаналізовано виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста за 9 місяців поточного року, в т.ч. по субвенціях з державного бюджету місцевому бюджету.

     До програми «Є-дата» внесено звіт по виконанню кошторису загального фонду за 3 квартал 2016 року фінансового управління.

 

 

Начальник фінансового управління  виконавчого комітету

Березанської міської ради В.М. Матвієнко

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Законодавча база

 

 

 


 

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 [494,5 Kb] (завантажень: 1)  


Перехідна таблиця до кодів типової програмної класифікації видатків та кредитування міссцевих бюджетів [892 Kb] (завантажень: 2)

 

Нова відомча програма класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів [503,5 Kb] (завантажень: 1)  

 

Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків [989,5 Kb] (завантажень: 2)  

 

Наказ № 152 від 18.09.2017 [57 Kb] (завантажень: 0)


Інструкція з підготовки бюджетних запитів [177,5 Kb] (завантажень: 2)

 

 

 

ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2017 РОКУ

 


 

 
 
 
 
Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-липень 2017 року [41,5 Kb] (завантажень: 0)


Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за 1 квартал 2017 року [54 Kb] (завантажень: 1)

 

                   

   ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 2016 РОКУ

 


 


Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-листопад 2016 року [34,5 Kb] (завантажень: 1)


Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань за січень-жовтень 2016 року [34,5 Kb] (завантажень: 0)


Звіт виконання доходів за 13.10.2016 [28 Kb] (завантажень: 0)

Звіт виконання доходів за 12.10.2016 [20,5 Kb] (завантажень: 3)

Звіт виконання доходів за 11.10.2016 [28 Kb] (завантажень: 4)

Звіт виконання доходів за 10.10.2016 [28 Kb] (завантажень: 2)

 

Виконання доходів місцевого бюджету загального фонду м. Березань

за 9 місяців 2016 року


     До загального фонду місцевого бюджету надійшло податків і зборів в сумі 34243,5 тис. грн., при плані 25110,8 тис. грн., процент виконання становить 136,4%, понадпланові надходження становлять 9132,7 тис.грн. За відповідний період минулого року податки і збори обов»язкових платежів до загального фонду в умовах діючого законодавства складали 23666,9 тис.грн., темп росту надходжень становить 44,7%, зростання в абсолютній сумі дорівнює 10576,6 тис.грн.

Зокрема, за вересень місяць 2016 року надійшло доходів загального фонду в сумі 3850,8 тис.грн. при плані 2854,5 тис.грн., процент виконання становить 134,9%. Питома вага окремих податків до суми надходжень за вересень місяць слідуюча:

ПДФО - 50,8%, акцизний податок 24,1%, податок на майно - 20,8%, єдиний податок - 3,6%, неподаткові надходження - 0,7%.

 

Начальник фінансового управління                             В.М.Матвієнко

 

 

Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради повідомляє, що працівники управління взяли участь у проведенні толоки 31.03.2017 року, де привели в належний стан прилеглу територію.



 

Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале