ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИІнститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, державний вищий навчальний заклад (далі - Інститут), який входить до системи управління Міністерства соціальної політики України, здійснює набір на підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом ЗО осіб (заочної форм навчання) за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби. Термін навчання - 2.5 роки. Після завершення навчання випускникам видається диплом державного зразка. З огляду на певний дефіцит підготовлених кадрів з адміністративної та проектної діяльності в територіальних громадах Інститут готовий надати допомогу- у їх навчанні за державним замовленням.

Магістерська програма з публічного управління та адміністрування спрямована на підготовку фахівців найвищої кваліфікації для роботи у сфері державного управління та місцевого самоврядування, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування. Підготовка фахівців спеціальності «Публічне управління та адміністрування» проводиться за трьома спеціалізаціями: «Адміністративний менеджмент в соціальній сфері», «Публічне управління в соціальній сфері». «Публічне адміністрування та публічна служба».

Дисципліни навчального плану забезпечують глибоке вивчення теорії публічного адміністрування та врядування, територіального управління, планування розвитку територіальних громад, проектного менеджменту, публічних фінансів, технологій та комунікацій публічного адміністрування, соціального розвитку територіальних громад, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування, інституційних основ Європейського Союзу.

Навчання на заочній формі передбачає дві настановчо-заліково-екзаменаційні сесії на рік по 20 днів, загальною тривалістю 40 днів на рік. На цей час працівникам надаються додаткові оплачувані відпустки згідно ст. 216 КЗгіПУ.

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які мають вищу освіту за освітньо- кваліфікаційними рівнями (освітніми ступенями) бакалавр, спеціаліст або магістр, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до 5-7 категорії посад в органах місцевого самоврядування (включаючи старост та спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад у т. ч. об’єднаних громад), або включені до кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягай 45 років на момент подання документів.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування”, та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Термін прийому документів - з 3 липня по 3 серпня 2017 року. Особи, що вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, складають вступні випробування з іноземної мови та з фаху в Інституті.

Вступні випробування - з 7 по 18 серпня 2017 р. Всі вступники особисто подають заяву про вступ до Інституту, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви вступники додають:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) ступень (рівень), на основі якого здійснюється прийом, і додаток до нього;
  • копію паспорта;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; копію ідентифікаційного номера; копію трудової книжки.

Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Детальнішу інформацію про навчання можна отримати на сайті Інституту \vw\v. ipk.edu. на.

Адреса ПІК ДСЗУ: 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17.

Телефони для довідок: 528-41-52 (приймальна комісія) - кімната 207-а.

239-07-98 (деканат) - кімната 207.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Додати коментарій