ВИМОГИ ДО НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» (далі - Закон) Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

ВИМОГИ ДО НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБЗгідно зі статтею 13 Закону систему поліції складають центральний орган управління поліцією; територіальні органи поліції.

У складі поліції функціонують кримінальна поліція; патрульна поліція; органи досудового розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення. У системі поліції можуть утворюватися науково - дослідні установи та установи забезпечення.

Державним класифікатором «Класифікація організаційно - правових форм господарювання», затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97 (зі змінами) передбачено, що до системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація), регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про реєстрацію) та нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону про реєстрацію одним з основних принципів, на якому базується державна реєстрація, є публічність державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та документів, що стали підставою для її проведення.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться в порядку, встановленому статтею 25 Закону про реєстрацію, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації та включає, зокрема, перевірку

документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, визначені статтею 15 Закону про реєстрацію.

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлені статтею 16 Закону про реєстрацію, відповідно до яких у найменуванні юридичних осіб забороняється використання, зокрема, повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, встановлених статтею 27 Закону про реєстрацію.

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації визначений статтею 28 Закону про реєстрацію, однією з яких є, документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

Відповідно до частини першої статті 35 Закону про реєстрацію суб'єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Додати коментарій