ЗАКОН УКРАЇНИ «Про виконавче провадження»

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про виконавче провадження»

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про виконавче провадження»Стаття 9. Єдинийреєстрборжників

1. Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

2. Реєстрація боржника в Єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішення.

3. Нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до яких з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб майна звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржників, у разі відсутності у них інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржника зобов’язані відмовити у вчиненні реєстраційних дій та в день звернення боржника повідомити зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник.

Виконавець не пізнішенаступногоробочого дня з дня отриманняповідомленнязобов’язанийприйнятирішення про накладенняарешту на майно в порядку, визначеномустаттею 56цього Закону, та направитивідповідну постанову нотаріусу, органам, щоздійснюютьреєстрацію майна, не пізнішенаступногоробочого дня з дня їхвинесення.

4. Укладенняпротягом строку, зазначеного в частинітретійцієїстатті, правочинущодо майна боржника, якийпризвів до неможливостізадовольнитивимогистягувача за рахунок такого майна, є підставою для визнання такого правочинунедійсним.

5. Відомості про боржникавносяться до Єдиногореєструборжників (крімвідомостейщодоборжників, якими є державніоргани, органимісцевогосамоврядування, а такожборжників, які не маютьзаборгованості за виконавчим документом про стягненняперіодичнихплатежівбільшетрьохмісяців, та боржників за рішеннямнемайнового характеру) одночасно з винесенням постанови про відкриттявиконавчогопровадження.

6. Єдинийреєстрборжниківміститьтаківідомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народженняборжника - фізичної особи абонайменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстріюридичнихосіб, фізичнихосіб - підприємців та громадськихформуваньборжника - юридичної особи;

2) найменування органу абопрізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видалавиконавчий документ;

3) найменування органу державноївиконавчоїслужбиабопрізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобузв’язку та адреса електронноїпоштивиконавця;

4) номер виконавчогопровадження;

5) категоріястягнення (аліменти, штраф тощо).

7. Відомості про боржникавиключаються з Єдиногореєструборжниківодночасно з винесенням постанови про закінченнявиконавчогопровадження, поверненнявиконавчого документа стягувачу на підставіпунктів 1, 3, 11частинипершоїстатті 37 цього Закону абоповерненнявиконавчого документа до суду на підставістатті 38цього Закону чи в день встановленнявиконавцем факту відсутностізаборгованості за виконавчими документами про стягненняперіодичнихплатежів.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Додати коментарій