КОНКУРС НА ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

КОНКУРС НА ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУОголошення

про проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку в  місті Березань повторно

 

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України від 13.06.2016 № 150, рішень  виконавчого комітету Березанської міської ради від 19.10.2018 № 237 «Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку», від 22.11.2018 «Про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Березань» та від 04.01.2019 «Про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Березань повторно» виконавчий комітет Березанської міської ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території м. Березань повторно.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Березанської міської ради, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м. Березань, Київська обл., 07541.

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Павленко Олександр Іванович – голова конкурсної комісії, тел. (045)766-47-07; Кирад Рімма Ашиківна – секретар конкурсної комісії, тел. (045)766-21-25.

Найменування об’єкта конкурсу: багатоквартирні будинки, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,  співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

№ з/п

Критерії оцінки

Кількість балів

1

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2  загальної площі об’єкта конкурсу

35

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15

3

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15

4

Фінансова спроможність учасника конкурсу

15

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства            

20

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій: Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначається: «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», назва об’єкта конкурсу (групи будинків), повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу (за наявності).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання.

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву ( додаток 3 до Конкурсної документації).

До заяви учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції подаються наступні документи  для їх оцінювання:

- документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер» (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії менеджер» (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця);

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2, та інше);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- довідка державної фіскальної служби про  відсутність заборгованості з платежів,  контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою (додаток 4 до Конкурсної документації);

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

- оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал (додаток  5 до Конкурсної документації);

- конкурсна пропозиція по об’єкту конкурсу (додаток 6 до Конкурсної документації);

- розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, (додаток 7 до Конкурсної документації);

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Учасники мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші  документи, що підтверджують досвід  роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 14.01.2019 по 18.01.2019 з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної  комісії не пізніше ніж за день до огляду.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.01.2019 становить 1565,8 тис. грн.. Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, надання або надання не в повному обсязі станом на 01.01.2019 становить 119,1 тис. грн..

Місце і спосіб отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

 


скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Додати коментарій