Постанова про внесення змін до Порядку державної реєстрації автомобілів

Відповідно до листа Київської облдержадміністрації та Міністерства економічного розвитку та торгівлі виконавчий комітет Березанської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів». У разі наявності, надавати зауваження та пропозиції на електронну адресу admin_ekon_koda@ukr.net.

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2016 р. №

 

Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації

(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших

прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1.Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327), зміни, що додаються.

2.Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2016 р. №

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку державної реєстрації

(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших

прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1.Пункт 3 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

"Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку), може проводитися через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", на основі узгоджених рішень між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг.

Центри надання адміністративних послуг та робочі місця адміністраторів таких центрів підключаються до електронних баз даних (реєстрів), необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг проводиться з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги".".

У зв'язку з цим абзаци другий – третій вважати абзацами п'ятим – шостим.

2.У пункті 6:

Перше речення абзацу першого після слів "центрах МВС" доповнити словами "або через центри надання адміністративних послуг";

доповнити пункт після абзацу першого абзацом такого змісту:

"Представники сервісних центрів МВС, експерти (що здійснюють огляд транспортних засобів), можуть брати участь у роботі центрів надання адміністративних послуг для забезпечення виконання процедурних дій, необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3.У пункті 8:

доповнити пункт після абзацу четвертого абзацом такого змісту:

"копії договорів купівлі-продажу або інших договорів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, посвідчені власним підписом адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та їх печаткою (з урахуванням вимог, встановлених абзацом двадцять першим цього пункту);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – дев'ятнадцятий вважати абзацами
шостим – двадцятим;

доповнити пункт після абзацу двадцятого абзацом такого змісту:

"Якщо державна реєстрація транспортних засобів здійснюється через центри надання адміністративних послуг на підставі договору купівлі-продажу або інших договорів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, адміністратори таких центрів перевіряють документи, що посвідчують особи сторін, і посвідчують власним підписом та печаткою копії відповідних договорів, які додаються до заяв.".

4.Пункт 15 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг експертне дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів у таких центрах проводиться фахівцями експертної служби МВС або іншими особами, уповноваженими законодавством.".

5.Абзац п'ятий пункту 33 після слів "центрів МВС" доповнити словами "або до центрів надання адміністративних послуг".

6.Абзац перший пункту 40 після слів "центрі МВС" доповнити словами "або в центрі надання адміністративних послуг".

7. Пункт 46 після слів "центрах МВС" доповнити словами "або в центрах надання адміністративних послуг".

––––––––––––––––––––––––––––––

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Додати коментарій